Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat dan 2 Rakaat (Lengkap)

Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat dan 2 Rakaat (Lengkap)

Tata cara sholat dhuha – Umat ​​Islam sangat akrab dengan amalan shalat sunnah dhuha. Ini adalah salah satu sholat khas sunnah. sholat dhuha adalah amalan yang sangat di anjurkan. Akibatnya, terdapat beberapa keutamaan dalam sholat ini. Terdapat banyak hujah dalam Hadis yang menunjukkan kepentingan sholat dhuha. salah satunya adalah cara meminta pengampunan dosa.

Hadis riwayat At Tirmidzi dan Ibnu Majah mengatakan bahwa,

” Siapa yang membiasakan (menjaga) sholat dhuha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan.”

Tata Cara Sholat Dhuha 2 Rakaat

Tata Cara Sholat Dhuha
Tata Cara Sholat Dhuha

Prosedur untuk sholat Dhuha atau rukun nya sholat Dhuha sama dengan sholat Fardhu atau 2 rakaat shalat sunnah lainnya. Berikut ini adalah prosedur untuk sholat Dhuha yang terdiri dari 2 rakaat.

Rukun rakaat Pertama

 1. Sudah sampai waktunya
 2. Membaca Niat Sholat Dhuha
 3. Membaca Takbiratul ihram, diikuti dengan doa iftitah
 4. Membaca surat Al Fatihah
 5. Membaca surat dari Al Qur’an, diutamakan Surah Asy-Syamsi
 6. Melakukan Ruku dengan tumakminah
 7. Melakukan Itidal
 8. Melakukan Sujud pertama
 9. Duduk di antara dua sujud
 10. Melakukan Sujud kedua
 11. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua

Rukun rakaat kedua

 1. Membaca surat Al Fatihah
 2. Membaca surat dari Al Qur’an, diutamakan Surah Ad Dhuha
 3. Melakukan Ruku
 4. Melakukan Itidal
 5. Melakukan Sujud pertama
 6. Duduk di antara dua sujud
 7. Melakukan Sujud kedua
 8. Duduk Tahiyat akhir
 9. Mengucapkan Salam
 10. Doa setelah sholat

Pada dasarnya, prosedur sholat Dhuha atau rukun sholat Dhuha sama dengan prosedur sholat wajib atau rukun sholat 2 rakaat, serta bacaan lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah terletak pada niat nya.

Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat

Tata Cara Sholat Dhuha
Tata Cara Sholat Dhuha 4 rakaat

Bagaimana cara solat dhuha 4 rakaat? Prosedur untuk melaksanakan sholat duha 4 raka’at adalah sama dengan 2 rak’ah. Sholat di buat menjadi 4 rokaat dengan 2x salam, dan seterusnya pada yang 8 rakaat 4x salam

Jumlah Rakaat Sholat Dhuha

Tata Cara Sholat Dhuha
Tata Cara Sholat Dhuha

Memandangkan hujah-hujah mengenai sholat dhuha yang dibuat oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, jumlah maksimum rakaat yang telah dilakukannya adalah 12 rakaat. Ini ditegaskan oleh Al-‘Iraqi di Syarh Sunan Tirmidzi dan Al-‘Aini di Umdatul Qori Syarh Sahih Bukhari. Al-Hafidz Al ‘Aini berkata:

“Ketiadaan proposisi, yang menyebutkan bilangan rakaat sholat dhuha, lebih daripada 12 rak’ah, tidak menunjukkan bahawa ia dilarang untuk menambahkannya” (Umdatul Qori, 11: 423)

Selepas menyampaikan pendapat atas maksimal doa dhuha, Shaykh Ibn Uthaimin rahimahullah berkata:

“Pendapat yang benar adalah tidak ada batasan maksimal untuk jumlah rakaat shalat dhuha karena:

 1. Hadis Mu’adzah yang bertanya kepada Aisyah radhiallahu’anha, “Apakah Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam shalat dhuha?” Jawab Aisyah, “Ya, empat rakaat dan beliau tambahi seseuai kehendak Allah.” (HR. Muslim, no. 719). Misalnya ada orang shalat di waktu dhuha 40 rakaat maka semua ini bisa dikatakan termasuk shalat dhuha.
 2. Adapun pembatasan jumlah rokaat seperti yang disebutkan dalam hadith tentang fathu Mekah dari Umi Hani ‘, boleh dikatakan dengan dua sebab: pertama, kebanyakan ulama menganggap doa Nabi shalallahu’ alaihi wa sallam ketika Doa Mekah bukanlah doa dhuha tetapi doa sunah untuk menakluki negara yg di pagang.
 3. Dan disunnahkan bagi pemimpin perang, setelah menakluki negara pagan untuk sembahyang 8 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kedua, jumlah rak’ah yang disebutkan dalam hadith itu tidak menunjukkan bahawa dia tidak melakukan kerja tambahan, kerana kejadian solat Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam lapan raka’at adalah peristiwa kebetulan – suatu kebetulan – (As-Syarhul Mumthi ” oleh Zadil Mustaqni ‘2:54).

Tata cara sholat dhuha

Leave a Comment